måndag 23 februari 2015

Barnkultursymposiet 2015

Traditionsenligt anordnar Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet sitt Barnkultursymposium. I år har det tema och titel Ordning och reda, konsten på fredá! Om fostran, marknad och barnkultur. Symposiet äger rum under tre dagar, 18- 20 mars, det är gratis och öppet för den som vill att komma och lyssna. Tyvärr har jag inte möjlighet att gå på allt i år utan kommer att slinka in lite då och då, i och med att jag jobbar på universitetet så är jag i huset så att säga. Så här ser programmet ut. 

Program
Onsdagen den 18 mars
10.00 – 10.30  Inledning
Vicerektor Karin Helander
Suzanne Osten, regissör och Sveriges första barnfilmsambassadör
10.30 – 11.15  Barns vilja växer… Från barnperspektiv till barnets perspektiv till barnism
Lars H Gustafsson, barnläkare och författare
11.30 – 12.15  Kaninen i sopnedkastet. Att lära för livet med filmpedagogik
Malena Janson, fil.dr i filmvetenskap, samordnare Barn & unga, Svenska Filminstitutet
12.15 – 13.30  Lunch
13.30 – 14.15  Do-It-Yourself som en grund för lärande och inkludering
Erik Hannerz, fil dr sociologi, subkulturforskare, Lunds universitet
14.25 – 15.05  Ordning och reda? Pengar på freda´: Om barnmuseum, kulturarv och pengar
Anna Sparrman, professor Tema Barn, Linköpings universitet
15.10 – 16.00  Bland rustningar och bisonskallar – om kulturarv, fostran och marknad
Ett samtal med Anna Sparrman, professor Tema Barn, Linköpings universitet, Malin Grundberg, museichef, Livrustkammaren och Joachim Morath, museipedagog, Etnografiska museet. Moderator: Karin Helander

Torsdagen den 19 mars
10.00 – 10.10  Inledning
Eva Söderberg, föreståndare, Centrum för barnkulturforskning
10.10 – 10.50  ”Grattis! du har gjort ditt första inköp” –marknadens fostran i barns medievärldar
Ylva Ågren, doktorand Barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet
11.00 – 11.40  Lustfyllt skrivande, livslångt lärande
Reza Saleh, programansvarig Berättarministeriet
11.50 – 12.30  Kultur och utbildning/kulturutbildning för syriska barn
Annika Rabo, professor i socialantropologi
12.30 – 13.45  Lunch
13.45 – 14.05  Om fostran och scenkonst- en kort introduktion
Karin Helander, professor i teatervetenskap, Stockholms universitet
14.05 – 14.50  ”Vad gör ni här?” – Om skådespelaren i klassrummet.
Niklas Hald, skådespelare, fil dr, konstnärlig forskning
15.00 – 15.45  Varför skall du vidga dina vyer
Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap, Lunds universitet

Fredagen den 20 mars
10.00 – 10.05  Inledning
Karin Helander, Centrum för barnkulturforskning
10.05 – 10.45  Scenrum/Klassrum eller Like a bridge over troubled waters. När konstnärer, lärare och dramapedagoger samverkar
Sofia Balic, dramapedagog, projektledare Kulturskolan, doktorand i utbildningsvetenskap
10.50 – 11.30  ”Du är väl lärande, lilla vän? Om public service-TV för barn och synen på barnpubliken.
Åsa Pettersson, fil.dr, universitetslektor i bildproduktion, Högskolan Dalarna
11.45 - 12.45   Konst och lärande – om universum, död, våld och barns rättigheter
Ett samtal om facklitteratur och appar för barn tillsammans med Jonathan Lindström, barnboksförfattare/illustratör och Pernilla Stalfelt, barnboksförfattare/illustratör. Moderator Karin Helander.
12.45 – 13.00  Avslutning

Datum: 18 mars 2015 10:00 - 20 mars 2015 13:00
Plats: Hörsal 8, Södra huset, Stockholms universitet

I år är symposiets tema fostran, marknad och barnkultur. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar