tisdag 12 mars 2013

Reas barnkultur ut?

Idag läste jag en mycket intressant, skrämmande och tankeväckande debattartikel i Dagens Nyheter skriven av Pia Huss. Den heter Barns behov reas ut och handlar om satsningar på barnkultur. Främst var det kultur till yngre barn som behandlades. Jag tycker att det är skrämmande och tragiskt att det satsas mindre resurser numera på barn- och ungdomskulturen för som debattartikeln påpekar har barn rätt till kultur enligt Barnkonventionen.
”… respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och fritidsverksamhet”. (Artikel 31)
För egen del ser jag att kultur kan vara en sådan viktig del till en ung människas skapande av ett eget jag och det går att lära sig så mycket från kulturen, både om sig själv och sin omvärld. Därför kan det få förödande konsekvenser om vissa barn inte ges möjlighet att ta del av den kultur som finns i vår omgivning. Det ska inte spela någon roll var du växer upp, vad dina föräldrar/vårdnadshavare har för intressen eller hur mycket pengar som finns i hushållskassan. Alla barn och unga ska kunna ta del av kultur i alla dess olika former. Jag hoppas att det kommer fler inslag till den här debatten för det är enligt mig ett otroligt viktigt ämne. Inte minst längtar jag till det Barnkultursymposium som är nästa vecka.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.