torsdag 2 april 2015

ALMA 2015

Vi vet nu vem det är som får ALMA-priset (Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne) i år och jag tänkte passa på och blogga om det på Internationella barnboksdagen. I år går priset till den sydafrikanska organisationen PRAESA som står för Project for the Study of Alternative Education in South Africa. De har funnits sedan 1992 och driver med bas i Kapstaden ett läsfrämjande projekt för barn och ungdomar i Sydafrika. Intressant val och det ska bli spännande att bekanta sig mer med organisationen och dess verksamhet. Jag kände inte till dem tidigare. Här kan du se tillkännagivandet av årets vinnare.
Juryns motiveringen lyder: 
Med läsglädjen som ledstjärna ger PRAESA unika möjligheter för barn och ungdomar i Sydafrika att få tillgång till litteratur. Kreativa läs- och berättarprojekt skapar sociala sammanhang och gör litteraturen levande på flera språk. PRAESA visar genom sitt enastående arbete hur avgörande böcker och berättande är för att berika barns och ungdomars liv.

I över två decennier har PRAESA verkat innovativt och handlingskraftigt för att lyfta fram litteraturens betydelse för både individens och samhällets utveckling, alltid utifrån de specifika förutsättningar som finns i Sydafrika. Det strategiska arbetet fokuserar på läslust, barnets självkänsla och tillgång till sitt modersmål via läsning och berättande.

PRAESA har tre grundläggande mål: att erbjuda barn högkvalitativ litteratur på de olika sydafrikanska språken, att samarbeta med och skapa nätverk mellan läsfrämjande organisationer och förläggare samt att initiera och genomföra aktiviteter som verkar för en levande läs- och berättarkultur i socialt utsatta områden. Verksamheten bedrivs i kontinuerlig dialog med aktuell forskning och i samarbete med volontärer på gräsrots-nivå.

För att stimulera barns läsning på det egna språket har PRAESA producerat The Little Hands Books, en serie små böcker på olika afrikanska språk. Ett annat projekt är Vulindlela Reading Club som kombinerar muntligt berättande med läsning, sånglekar och dramatiseringar. Projektet har genererat ett stort antal läsklubbar i Kapstaden och andra provinser. Det nationella läsfrämjande projektet Nal’ibali är ett nätverk av läsklubbar som genom en mediebaserad kampanj dels vill uppmuntra barnens egen läsning, dels inspirera föräldrar, far- och morföräldrar och lärare att dela läsupplevelserna med barnen. År 2014 tilldelades PRAESA Asahi Reading Promotion Award, ett läsfrämjande pris instiftat av IBBY, International Board on Books for Young People.
Prisceremonin hålls i Konserthuset i Stockholm den 1 juni. Lyckos de som får gå på den.
Den 9 april kl: 18-19.30 kommer PRAESA att presenteras närmare på Svenska Barnboksinstitutet. Jag hoppas att det filmas för jag kan tyvärr inte gå. Här kan du lyssna på när de pratade om årets vinnare i Kritiken i P1 i tisdags:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.