måndag 15 juni 2015

Mångfaldskonventionen 10 år

Den 21 maj ordnade Kulturrådet ett heldagsseminerium om Mångfaldskonventionen som i år fyller 10 år. Under dagen hölls en rad föredrag, samtal och uppvisningar. Jag hade själv inte möjlighet att gå då det inte ligger i linje med det jag arbetar med. Därför var jag oerhört tacksam att det hela filmades så att vi alla som inte kunde vara där kunde se det i efterhand. Ni kan klicka på länken här för att komma till alla filmklipp från dagen, länk.

Anledningen till att seminariet hölls den 21 maj är för att FN har utlyst den dagen till dagen för kulturell mångfald, dialog och utveckling. Och det är utifrån detta som en konvention har skapats och den fyller som sagt 10 år i år. Det var Svenska Unescorådet och Riksteatern som tillsammans med Kulturrådet stod som värdar för konferensen. Syftet med seminariet var att inspirerar olika nationella men även lokala och regionala kulturinstitutioner, kulturmyndigheter och konstnärliga högskolor och bidra med nya perspektiv för att skapa utveckling och förändring när det gäller mångfald.

Jag har nu valt ut de delar av dagen som jag tyckte var bäst och mest intressanta. På det stora hela tycker jag att det var ett spännande seminarium med många perspektiv och infallsvinkar. Det var en bra bredd på inbjudna gäster och vad gäller representation bland det medverkande var det bättre än det brukar vara. Dock var det trist att när en tittade på de som närvarade (alltså de som arbetar med kultur på olika sätt och lyssnade på seminariet) så var majoriteten vit och det blev tydligt att det fortfarande finns en bra väg kvar att gå innan det är mer "mångfald" inom kultursektorn.
Klicka på länken här för att se Pers anförande, länk
Jag tycker att ni borde lyssna på Per Olsson, statssekreterare på Kulturdepartementet, för att få en bild av hur nuvarande regering ser på och arbetar med kulturfrågan.

Det spelades upp två scener ur den fenomenala föreställningen X som spelades på Unga Klara.
Klicka på länken här för att se scenerna, länk
I panelsamtalet Marginaliserade röster – ett samtal om hur vi kan nå yttrandejämlikhet, medverkade Farnaz Arbabi, konstnärlig ledare Unga Klara, Sara Abdollahi, chefredaktör Författaren och medgrundare av Kultwatch samt Johanna Salander, konstnärlig ledare Ögonblicksteatern, moderator var Catharina Bergil, enhetschef Högskolan för scen och musik. De pratade om bland annat de ökande klassklyftorna i Sverige och hur detta påverkar delaktighet i kulturlivet och Mångfaldskonventionens som kulturpolitiskt styrmedel.
Klicka på länken här för att se samtalet, länk
Ett annat panelsamtal som jag tyckte var intressant var Att mäta mångfald, och där deltog Soraya Hashim, Community Manager Rättviseförmedlingen, Eric Fugeläng, analys- och kommunikationschef Riksutställningar, Nick Jones, Konst- och bibliotekschef Huddinge, Kitimbwa Sabuni, talesperson Afrosvenskarnas Riksförbund och moderator var Barakat Ghebrehawariat, demokratiagenten. Paneldeltagarna pratade bland annat om att mångfald måste mätas för att kunna visa på orättvisor.
Klicka på länken här för att se samtalet, länk

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.