fredag 15 maj 2015

Nominera till nya Läsambassadören


Bilden har jag lånat från kulturradet.se
Just nu går det att nominera personer som du skulle vilja se som den nya Läsambassadören. Nuvarande läsambassadör är Johanna Lindbäck och det är hennes efterträdare som ska utses för perioden 2015-2017. Uppdraget som läsambassadör går ut på att verka för att barn och unga ska få tillgång till litteratur oavsett bakgrund. Det handlar praktiskt bland annat om att inspirera vuxna att främja ungas läsning, delta i det offentliga samtalet om litteratur och läsning. Det är Kulturrådet som ansvarar för Läsambassadören men uppdraget är väldigt fritt att själv vara med och utforma. Följande kriterier finns för att få bli läsambassdör (så tänk på dem när du nominerar):
  • vara författare, illustratör eller tecknare
  • vara en engagerad läsfrämjare
  • ha möjlighet att nå ut och skapa förtroende hos en bred målgrupp
  • ha förmåga att arbeta självständigt
Skicka in ditt förslag tillsammans med en kort motivering till lasambassador2015@kulturradet.se senast den 1 juni. Sedan tar en jury vid och det är de som bestämmer vem det är som ska utses. Juryn består av:
Daniel Boyaciouglu, poet
Daniel Sjölin, författare
Elin Lucassi, tecknare, handläggare, Kungliga biblioteket
Lars H Gustafsson, barnläkare och författare
Nina Frid, handläggare, Kulturrådet
Sannah Salameh, programledare, konstnär
Sara Lafolie, bibliotekarie, Myndigheten för tillgängliga medier
Sofia Gydemo, bibliotekarie, Svenska barnboksinstitutet

Vi får veta vem den nya Läsambassadören blir på Bokmässan i september. Nu ska jag ta mig en riktig funderare på vem jag ska nominera. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar