torsdag 13 juni 2013

Stöd från Kulturrådet

De senaste veckorna har jag stött på två bra stöd från Kulturrådet. Det första är stöd till ungas läsning. Det går ut på att stödja verksamheter/projekt som arbetar med att främja ungas läsning. Som vi alla vet så måste det göra saker på den fronten.
"Läsning på fritiden, samarbete mellan fritidsgårdar och bibliotek, mångspråkighet och läsplattor. Det är några huvuddrag när Kulturrådet nu fördelar fem miljoner kronor i stöd till läsfrämjande"- citat från kulturradet.se.
Det andra stödet är till bokhandlar att ordna med litterära evenemang. Något som jag tycker är jättebra. Nätbokhandeln i all ära men förutom den personliga kontakten med personalen och att kunna känna och klämma på böcker så vinner den fysiska bokhandeln med just möjligheten till fysiska träffar i butiken.
"Kulturrådet beviljar stöd med en miljon kronor till litterära evenemang för bokhandeln. De flesta ansökningar handlar om att ordna programkvällar där nya och kända författare presenteras för allmänheten. Några bokhandlar vill intressera nya målgrupper med temaprogram och bokcirklar."- citat från kulturradet.se
Med glädje såg jag att det är flera bokhandlar som riktar in sig på barnböcker som beviljats stöd. Det är enligt mig viktigt att barn på så många sätt som möjligt introduceras och inspireras att läsa. Här spelar bokhandlar och bibliotek en stor roll att bistå med litteratur. 

2 kommentarer:

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.